torsdag den 18. marts 2010

Djævlen, satan og helvede

Djævlen, satan, himlen og helvede, er nogle størrelser og fænomener som ligger, i den gamle tids kristendoms fortolkninger af livet, lyset, lidelselsen og mørket.

Det er nogle hjerneskabte og illusoriske billeder og fænomener, som præstestyret i gamle dage brugte til, at fastholde folket, i deres magt og lænse dem for penge.

Disse symboler/fænomener, er blevet gjort til nogle personificerede, stedsliggjorte symboler på ondskab.
Men, da der kun findes kærlighed, og at lidelse er en del af denne, er det blevet til et ulogisk fantasi- og misfoster, som intet har med den åndelige virkelighed at gøre.

Himmel og helvede, er alle tilstande som findes i den fysiske verden, vi bruger selv ordene som betegner disse, så som; narko- druk- misbrug- alkohol- smertehelvede ...

Min oplevelse er, dels via mine egne livserfaringer, åbenbaringer og erkendelser, og dels ved at se og høre på andres, at det at være besat af djævlen og være djævlens dicipel, have tvangstanker/tvangshandlinger i diverse retninger og områder, eller såkaldte styringsoplevelser, alle er fortidige forteelser.

Oplevelser, tanker og følelser, som tit ligger helt tilbage i tidligere liv, hvor vi havde og stod overfor og tumlede med, nogle meget store problemstillinger, som vi nu genoplever og tror, vi er og dermed, bliver en del af og i værste fald udspiller som var det nu.

Ved, at skille nuet fra fortiden; også beskrevet som tanker, følelser og indre oplevelser, fra mavefornemmelsen og det vi mærker vi har lyst til og må gøre.
I nuet kan der ikke være, nogle referencer på noget, som vi ikke tidligere har haft oplevelser af, så alt hvad der dukker op er oplevelser, tanker og følelser, som ligger tilbage fra og tilhører fortiden, hvad ofte indbefatter tidligere livsoplevelser og især der hvor vi ikke kan relatere det til noget, som hænger logisk sammen med dette her liv eller som vi har oplevet i det.

Dette skaber, også en logisk forståelse af, hvad det er for nogle ting, vi gennemgår igennem processen, som vi ikke kan relatere til dette nuværende liv.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Begrebet Gud, guddommen og det guddommelige

Verdensaltet/Gud er er et levende væsen.
Guddommen er en allestedsnærværende kærligheds-/bevidsthedsenergi og viljestyring, som kommer til udtryk i livets skabte forteelser, i såvel lys som mørke.

Byggende på det treeninge princip, Fader, sønnen og Helligånden, betegnet i Martinus analyser som X1, X2, X3 og som guddommen, noget immaterielt noget som er, altid har været og altid vil være, i det evige og uendelige eller som 0X.

Hver en sjæl, hvorend den befinder sig, vil være en gnist af dette ophav, og dermed være en del af Gud ,og dermed Gud i eget liv og "hus".

Dette princip, gå igen i enhver sjæl, ethvert levende væsen og skabning.
X1 står for skaberens evige Jeg, udgørende alt i en umanifesteret form. X2 det oplevelses- og skaberevnen og X3 for det skabte.


onsdag den 17. marts 2010

Mørket. Hvad er det egentligt for en størrelse?

Hvis mørket skal defineres, bliver vi først nød til, at forstå mørket som fænomen og kontrast til lyset.

Uden mørke, ingen lys, uden lys, ingen mørke.

Det ville være som, at skrive et brev med hvidt blæk, på hvidt papir eller sort blæk, på sort papir.

Altså en ulogisk kombination, også hvis vi ser på livets og dets væsners livsytringer.

Alt er energi, bevægelse og liv, var det ikke sådan, ville alt være død og tomhed og det er det ikke.
Tværtimod, udfolder livet sig lige fra, den spirende vordende plante, til det forrådnede ådselskadaver eller menneskekrop og disses forrådenselsprocesser, som også er liv.

For at forstå lyset, må vi forstå mørket, også i et evolutionært perspektiv.
I dette perspektiv, handler livet om en indvikling i den fysiske materie, hvor efterfølgende en udvikling af den fysiske materie.
Det er grunden til, at kurser og uddannelsesforløb kaldes selvudviklings og udviklingskurser/uddannelser.

Vores vej i livet, går gennem mørket, går gennem dyreriget, hvor alt handler om fortæring eller, at blive fortæret, i dyb harmoni og balance, med livets og universets love. Det kan ikke være anderledes i dette rige.

Der hvor mennesket hovedsagligt står nu, er i et vakum mellem dyreriget og det rigtige menneskerige, hvor sidst nævnte kvalitet og væremåde, er betegnet som humanitets og næstekærlighedens rige.

Betegnet som dyremennesket/abemennesket/menneskedyret, altså halvt dyr og halvt menneske, hvad Sfinsken i Egypten, lige præcis repræsenterer og viser.

Dyreriget og vejen til det rigtige menneskerige, er lidelsesens, mørkets og slagmarkens domæne for det dræbende princip.
Det er her, den største læring i, hvad der er lys og hvad der er mørke, ligger.

Hvis det ikke var sådan, at vi opsamlede denne erfaring af lidelse og mørke, til vi til sidst var mættet, ville vi aldrig have en reference, eller en modpol til, hvad lyset var for en størrelse og hvordan lyset ville kunne opleves.

På grund af det ovenstående, hvis ingen kontraster, ingen liv og dermed tomhed og død.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Alt er kærlighed og der er intet andet

Alt er kærlighed og i bund og grund er vi alle kærlighedsvæsner, i direkte forbindelse med hinanden og GUD.

Grundtonen i universet er kærlighed, som videreformidles i hellere at give, end at tage og at elske sin næste som sig selv.

Lidelse er den største form for kærlighedsgave. Igennem det vi videregiver os selv og andre og derigennem får tilbage, som årsags- virkningsprincippet (i nogle sammenhænge kaldt karmaloven), lærer vi hvad lidelse og mørke er for nogle størrelser og hvad det giver os og andre af ubehag.

Via denne udvekslen, modner vi vores nænneevne som videreudvikles, til den humane næstekærlighedsevne og princippet, at vende den anden kind til.

Mennesker er som de er og kan ikke være anderledes, vi kan derfor ikke klandre nogen for, at gøre eller være som de er, kunne de være anderledes, var de det.
Men gennem livets tale og deres selvoplevede livserfaringer, forandrer de sig og bliver humane næstekærlighedsvæsener.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/